Modlitwy za wstawiennictwem św. Franciszka i Hiacynty

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Hiacynto, módl się za nami.

Wierna przyjaciółko dzieci na ziemi i w niebie,

Przewodniczko dzieci w ich zabawach,

Ucząca dzieci o Bogu i modlitw do Niego,

Ciesząca się miłością i szacunkiem dzieci i dorosłych,

Roztaczająca wokół siebie atmosferę niewinności i szczerości,

Mała tancerko, tańcząca nawet w więzieniu,

Zachwycona pięknem księżyca - "lampy Matki Boskiej", słońca - "lampy Jezusa" oraz gwiazd - "lamp aniołów",

Pieśniami na pastwisku czcząca Maryję,

Naśladująca Jezusa z obrazka przez noszenie owieczek na rękach,

Pilnie ucząca się wszystkiego, co dotyczy Boga,

Unikająca brzydkich rzeczy, których nie lubi,

Dzieciątko Jezus Pokonująca w sobie wady dąsania się i chciwości,

Pokorna w przyznawaniu się do winy,

Ze łzami i pocałunkami współczująca Jezusowi cierpiącemu na krzyżu,

Naśladująca aniołki w rzucaniu kwiatów przed Jezusem,

Z czołem przy ziemi, aż do zmęczenia powtarzająca modlitwę Anioła,

Zachwycona pięknem i dobrocią Pani z nieba,

W wyjątkowy sposób kochająca Matkę Boską i Jej Niepokalane Serce,

Ciesząca się obietnicą Maryi, że wkrótce weźmie cię do nieba,

Przerażona wizją piekła i płonących w nim grzeszników,

Często zamyślona nad tajemnicą cierpienia bez końca za grzechy,

Pomysłowa w szukaniu okazji do składania Bogu ofiar z cierpień i wyrzeczeń,

Która oddawałaś jedzenie biednym, by głód ofiarować za nawrócenie grzeszników,

Która za nawrócenie ludzi nie piłaś wody w wielkim upale, mimo bólu głowy,

Która ofiarowałaś Jezusowi swój pobyt w więzieniu i inne cierpienia za Ojca Świętego,

Która umiałaś zrezygnować z tańców i zabaw z miłości do Jezusa,

Która ofiarowałaś Bogu bolesne noszenie w pasie sznura z węzłami,

Która znosiłaś za grzeszników ból od parzących pokrzyw i gorzki smak żołędzi,

Która przyjmowałaś w duchu ofiary trud długich przesłuchiwań przez księży,

Która wyrzekałaś się słodkich owoców nawet w chorobie,

Która ofiarowałaś za nawrócenie ludzi jedzenie i picie tego, czego nie lubiłaś,

Która znosiłaś cierpliwie za grzeszników straszne bóle w płucach,

Która potrafiłaś ofiarować Bogu bezsenne noce, znosząc ból w jednej pozycji ciała,

Która bardzo cierpiałaś z powodu odejścia do nieba ukochanego Franciszka,

Która zgodziłaś się na propozycję Matki Boskiej pójścia do dwóch szpitali,

Która znosiłaś bez skargi bolesne opatrunki,

Która ofiarowałaś Bogu męczące odwiedziny ludzi,

Która przyjęłaś samotną śmierć za nawrócenie grzeszników,

Pocieszycielko Łucji oraz innych smutnych i płaczących,

Umiejąca rozwiązywać kłopoty ufną modlitwą, nieraz złączoną ze łzami,

Niezwykle gorliwa w odmawianiu Różańca,

Wypraszająca u Boga wyzdrowienie chorym,

Rozmiłowana w długich rozmowach z ukrytym w Hostii Jezusem,

Kochająca Jezusa za tak wiele udzielonych ci łask,

Często modląca się z "ogniem" w sercu słowami: ,,O mój Jezu, kocham Cię!"

Tak bardzo tęskniąca za przyjściem Jezusa w Komunii świętej,

Lubiąca rozmyślać samotnie o Bogu i Jego tajemnicach,

Pouczona przez Matkę Bożą o strasznych grzechach nieczystych i o karze za nie,

Modląca się o czystość zwłaszcza księży i zakonników,

Upominająca grzeszników,

Od czasu objawień przeniknięta wielką tęsknotą za niebem,

Pragnąca wszystkich ludzi wprowadzić do nieba,

Pragnąca śpiewać w niebie ulubione pieśni i modlitwy,

Pocieszona odwiedzinami Matki Boskiej w szpitalu,

Znająca godzinę swojej śmierci i dobrze do niej przygotowana,

Za dobre życie wzięta do nieba przez Maryję,

Orędowniczko przed tronem Boga w naszym życiu i przy śmierci,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

P.: Módl się za nami, święta Hiacynto,

W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że święta Hiacynta w szkole Maryi szybko dojrzała do nieba, stając się lilią czystości i apostołką grzeszników, za których potrafiła ofiarować Tobie nawet wielkie cierpienia i wyrzeczenia. Daj nam, za jej wstawiennictwem, dobrze wypełnić nasze powołanie, osiągając niebo i innym dopomagając wejść do niego. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
210 0.062991857528687