27 października 2022

Odpust za zmarłych...

Zapytałam się Pana Jezusa, za kogo jeszcze mam się modlić? […] W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. […] I zapytałam się tych dusz, jakie jest ich największe cierpienie? I odpowiedziały mi jednogłośnie, że największe dla nich cierpienie to tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w Czyśćcu. Dusze nazywają Maryję „Gwiazdą Morza”. Ona im przynosi ochłodę. […] Usłyszałam głos wewnętrzny, który powiedział: Miłosierdzie Moje nie chce tego, ale Sprawiedliwość każe. Od tej chwili ściślej obcuję z duszami cierpiącymi.” (Dz. 20) Tak wizję czyśćca opisała święta siostra Faustyna w swoim dzienniczku.

Dusze czyśćcowe oczyszczają się poprzez niewyobrażalnie cięższe cierpienie, niż to ziemskie. Dzieje się tak, gdyż czyściec jest stanem bolesnego oczyszczenia po śmierci. Dusza w czyśćcu cierpi z powodu swojej niedoskonałej miłości do Stwórcy i świadomości wszystkich zaprzepaszczonych na ziemi szansach czynienia dobra. Pomóc tym duszom mogą - z dopustu Bożego – osoby żyjące. W ten sposób my spełnimy uczynki miłosierdzia przynosząc jednocześnie cierpiącym ulgę. Jak tego możemy dokonać? Sposobów jest kilka.

Szczególną wartość ma Msza święta odprawiona w intencji zmarłych, w czasie której sam Jezus składa swoje życie w ofierze Ojcu. Drogie wieńce nie pomogą zmarłemu, cieszą tylko oko żywych. Dlatego warto się zastanowić, czy nie lepiej zamówić Mszę w intencji osoby zmarłej? Równie ważne jest pobożne uczestnictwo oraz przyjęcie Komunii św. ofiarowanej w intencji życia wiecznego dla zmarłego. Z im większą czcią uczestniczymy w Mszy za życia, tym bardziej pomogą nam po śmierci Msze za nas zamówione.

Pomocą dla dusz czyśćcowych są wszelkie modlitwy, nawet najkrótsze, jak np. akty strzeliste. Na uwagę zasługuje modlitwa różańcowa oraz Droga krzyżowa ofiarowane w intencji zmarłych. Odmówienie jednej dziesiątki różańca zajmuje blisko 2,5 minuty, co daje tylko 150 sekund – czym one są wobec cierpień w wieczności, gdzie czas nie istnieje? 

Nieocenioną pomocą są odpusty ofiarowane za zmarłych. Aby je otrzymać musimy spełnić kilka warunków: być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencji papieża (są one co miesiąc ogłaszane), oraz spełnić uczynek dający odpust. Warunkiem szczególnym jest wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet najlżejszego. Z uwagi na naszą niedoskonałość prawdopodobnie częściej uzyskujemy odpusty cząstkowe, dlatego warto wielokrotnie starać się o uzyskanie różnych odpustów ofiarowując je za zmarłego. Odpusty, które możemy uzyskać wyłącznie za zmarłych:
2 listopada we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych za nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę,
od 1 do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych - codziennie jeden odpust zupełny, 
w inne dni za nawiedzenie cmentarza - odpust cząstkowy.

Zapomnianą, choć wielką pomocą, są dobrowolnie przyjęte cierpienia ofiarowane duszom w czyśćcu. Ból zęba, choroba, przykrości, problemy w rodzinie – czy to nie sposobności do pomocy duszom cierpiącym? Szczególnym rodzajem umartwienia jest post, który dobrowolnie podjęty może być ofiarowany za cierpiących męki czyśćcowe. Jednak, aby nasze cierpienie przyniosło ulgę zmarłym musimy spełnić jeden warunek – być w stanie łaski uświęcającej.

Dusze cierpiące w czyśćcu są wielkimi przyjaciółmi wszystkich pielgrzymujących tu na ziemi. Możemy przez ich orędownictwo otrzymać ogrom łask i pomocy. Zatem, czy pozwolisz, by TWOI przyjaciele cierpieli?

„Jeżeli podczas naszego życia praktykowaliśmy modlitwy o miłosierdzie dla dusz cierpiących w czyśćcu, dobroć Boga na nas spłynie i nie zabraknie nam pomocy po naszej śmierci.” św. Paweł od Krzyża

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
190 0.11628818511963