15 września 2020

Wyciągamy kolce z bolejącego Serca Maryi

We czwartek, 15 września Wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

Matka Boska Fatimska jest również Matką Boską Bolesną, ponieważ jej Niepokalane Serce poranione jest cierniami. Te ciernie to niewdzięczność, którymi ludzie ranią jej serce. 

 

Pytamy Ojca Zdzisława Świniarskiego SSCC: Dlaczego poranione jest Serce Maryi?
O tych ranach wiemy od s. Łucji. Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej części tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 10 grudnia 1925 r. objawiła się siostrze Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce.

Dzieciątko powiedziało:

Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał”.

 

Maryja powiedziała:

Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią.”

Dodać jeszcze trzeba, że w objawieniach fatimskich mamy wspomniana wprost Matkę Bożą Bolesną. We wrześniu Maryja sama zapowiada dzieciom Jej przybycie: „Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec, żeby uprosić koniec wojny. W październiku przybędzie również Nasz Pan, Matka Boża Bolesna ..., a opisując wydarzenia z października mówi tak: „Krótko potem ta wizja znikła i zobaczyliśmy Pana Jezusa z Matką Najświętszą. Miałam wrażenie, że jest to Matka Boska Bolesna”.

Jak możemy ulżyć Maryi w Jej bólu?
O tym mówi Maryja w drugiej części swojej wypowiedzi: Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”. 

Jak bywa poranione Serce Matki Bożej?
Z Ewangelii wiemy, że Serce Maryi zostało zranione mieczem boleści. Mówi o tym do Maryi podczas ofiarowania Jezusa w świątyni Starzec Symeon: "Oto Ten przeznaczony jest na upadek... A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu" (Łk 2, 34-35). Zapowiedź tę odnosimy oczywiście do bólu jaki Maryja odczuwała podczas męki Pana Jezusa. Tradycja Kościoła rozważając życie Maryi znajduje w nim więcej bolesnych momentów, które nazywa mieczami. Od XIV w. często pojawiał się motyw siedmiu boleści Maryi. Są nimi:

1. Proroctwo Symeona (Łk 2, 34-35)
2. Ucieczka do Egiptu (Mt 2, 13-14)
3. Zgubienie Jezusa (Łk 2, 43-45)
4. Spotkanie z Jezusem na Drodze Krzyżowej (Ewangelie o nim nie wspominają)
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa (Mt 27, 32-50; Mk 15, 20b-37; Łk 23, 26-46; J 19, 17-30)
6. Zdjęcie Jezusa z krzyża (Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42)
7. Złożenie Jezusa do grobu (Mt 27, 57-61; Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42) 

 

Można powiedzieć, że w historii Zbawienia w różny sposób akcentowana była prawda o cierpieniu Maryi, naszej współodpowiedzialności za cierpienia jakie na Krzyżu ponosił Jezus, jak i o sposobie ulgi Najdroższej Matce, jakim jest modlitwa, a szczególnie modlitwa różańcowa. Są różne formy modlitwy różańcowej, w naszym klasztorze Christus Rex w Polanicy Zdroju praktykujemy nocną modlitwę różańcową w ramach Nocy Fatimskich połączonych z procesją światła. Zapraszamy na nie w sobotę przed 13 dniem miesiąca od maja do października (najbliższa 8 października). Natomiast 13 dnia miesiąca gromadzimy się tu na modlitwie o nawrócenie Europy i Pokój na świecie, ponieważ Serce Maryi ranią nasza oziębłość oraz wojny, w których Jej dzieci wzajemnie się ranią i zabijają. Nieopodal naszego klasztoru Sercanie Biali prowadzą jedno z najstarszych sanktuariów poświęcone Matce Bożej Bolesnej w Starym Wielisławiu. Kościół tu istniał już w X wieku. W drodze do Gniezna zawitał tutaj św. Wojciech. W roku 1300 papież Bonifacy VIII wydał bullę, w której nazwał wielisławską świątynię Przybytkiem Niebieskim i ustanowił ją kościołem pielgrzymkowym. W krużgankach Sanktuarium odbywają się nabożeństwa ku czci 7 boleści NMP.

Więcej informacji na stronie https://www.facebook.com/Fatima-głos-z-nieba-1687812694835383/ i www.polanicasercanie.pl

rozmawiała Maria Patynowska

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
142 0.077378034591675